Prkna

Prkna pro stavební účely se u nás vyrábějí především ze smrkových dřevin podélným rozřezáním kulatiny. Prkna vyrobená ze středu kulatiny se nazývají prkna středová, prkna z „boků“ kulatiny jsou prkna boční.

Prkna středová vyrobená z jedné kulatiny mívají proto většinou stejnou šířku, prkna boční z jednoho „boku“ kulatiny jsou o různé šířce. Prkna o stejné šířce tedy mohou být buď prkna středová nebo prkna boční vytříděná podle jednotlivé šíře bočního prkna. Pro stavební účely se používají převážně prkna boční.

Prkna boční o různých šířkách se většinou značí 8+, což znamená, že nejužší prkna v paketu mají minimální šířku 8 cm. Prkna se používají především ve stavebnictví (např. podlahy, záklopy, bednění, výkopy, zábradlí).

Prkna mají většinou délku 2 – 5 m. Prkna kratší než 2 m se nazývají kratiny a jsou levnější, než prkna délky 2 m a více.

Naše nabídka:

Kratiny(prkna kratší 2 m):

 • délka prkna (m): 1,0; 1,3; 1,5; 1,6
 • šířka prkna (cm): 8+
 • délka prkna (m): 3,0; 4,0; 5,0
 • šířka prkna (cm): 8+
 • cena (Kč/m3): 4200,-+21% DPH

Prkna šířkově netříděná (kratší):

 • délka prkna (m): 2,0; 2,3
 • šířka prkna (cm): 8+
 • cena(Kč/m3):3600,-+21%DPH
 • délka prkna (m): 3,0 ; 3,6
  cena (Kč/m3):4500,-+21%DPH

Prkna šířkově netříděná(delší):

 • délka prkna (m): 4,0; 5,0
 • šířka prkna (cm): 8+
 • cena(Kč/m3): 4500,-+21% DPH

Prkna šířkově tříděná:

 • délka prkna (m): 3,0; 4,0; 5,0
 • šířka prkna (cm): 10; 12; 14; 16; 18; 20
 • cena (Kč/m3): 5200,-+21% DPH