Řezivo - Ing. Michal Fiala

Dolnokrčská 21/14, 140 00 Praha 4 - Krč (vchod z ulice Branická)

Palubky - Řezivo Fiala - Praha 4

Naše firma nabízí obkladové palubky a podlahové palubky v širokém sortimentu za příznivé ceny.

Palubky jsou dřevěné profilované lamely, které se používají k obkladům interiérových a exteriérových stěn a stropů, štítů a podhledů. Používají se i jako obklad koupelen, saun a dalších prostorů s extrémními podmínkami. Je však nutné zvolit správný materiál a nátěr.

Obkladové palubky jsou vysušený (12% vlhkost), zhoblovaný a zbroušený materiál, opatřený perem a drážkou. Obkladové palubky rozlišujeme dle profilu na:

  • klasik - krátké pero
  • tatran - dlouhé pero
  • tatran soft - dlouhé pero a zaoblená hrana

Palubky obkladové a jejich třídy dle ČSN 492110:

Obkladové palubky třídy A:

Dovoleno: Obkladové palubky třídy A mohou mít černé tužkové suky do 5 mm; zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, křídlové suky; ojediněle vypadlé a poškozené hranové suky, není-li porušeno krytí; sukové zátky u max. 10% dílců; vytrhaná vlákna v okolí suků do 20% plochy suku. Ojediněle mohou palubky obsahovat smolníky do 2×25 mm nebo stejné plochy; vlasové trhliny; dřeň na 1/3 délky o šířce max. 5mm; obliny na rubové straně, není-li porušena drážka nebo pero. Zárost kůry mohou mít obkladové palubky však ojediněle, do rozměru 5mm x 50 mm nebo stejné plochy.

Nedovoleno: Nesmí mít díry po sucích a shnilé suky. Palubky nesmí být napadeny houbami a plísní; poškozeny hmyzem a palubky nesmí nést stopy po prokladech.

Obkladové palubky třídy B:

Dovoleno: Obkladové palubky třídy B, stejně jako třída A, mohou navíc obsahovat: ojediněle vypadané suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm; zátky po sucích z téhož dřeva; hranové suky bez omezení; smolníky 2×35 mm nebo stejné plochy neomezeně; tři smolníky 6×150 mm na 1m délky; pronikající trhliny (max. 1 mm šířky) do 300 mm. Na lícové straně mohou být palubky této třídy slabě zabarveny, na rubové straně mohou být palubky zabarveny neomezeně. Nedovoleno: Palubky třídy B nesmí obsahovat: odlupčivé trhliny, palubky nesmí být napadeny houbami a plísněmi, palubky nesmí být poškozeny hmyzem.

Obkladové palubky třídy C :

Palubky třídy C obsahují dílce, které nesplňují požadavky třídy B. Dílce musí splňovat konečný účel použití.

Obkladové palubky třídy AB:

Obkladové palubky třídy AB patří do třídy, jež je definována jako třída, která obsahuje nejméně 40% dílců třídy A a 60% dílců třídy B.

Ceník obkladových palubek:

*Cena je bez 21% DPH

Palubky podlahové

Podlahové palubky jsou vysušený (10% vlhkost), zhoblovaný a zbroušený materiál opatřený perem a drážkou.
Nabízíme dva druhy podlahových palubek podle typu dřeva - podlahové palubky ze smrku a podlahové palubky z borovice. Oba druhy podlahových palubek nabízíme v různých šířkách a délkách.

Ceník podlahových palubek:

*Cena je bez 21% DPH

Montáž a pokládka dřevěných palubek by neměla být podceňována. Dřevo je hydroskopický materiál, který podléhá vlivům vody a vlhkosti - bobtnání a sesychání, a proto je důležité, aby obkladové i podlahové palubky byly montovány odborníky. Podlahové palubky se doporučují uložit vybalené zhruba na 14 až 30 dní před vlastní montáží na budoucí místo určení, což by mělo být čisté a vyschlé prostředí s rovným podkladem a teplotou 18-25°C. Dle toho, jakou mají tloušťku, závisí i doba takové "aklimatizace".